deviantArt|deviantArt new|livejournal|vkontakte|437170714|yumenotsuzuki2@hotmail.com|+79506221069|plurkNagai Sachiko прихватизирован
Nekota Yonezou (Yamada D Yonezou) прихватизирован
Yukimura Seiichi х Echizen Ryouma только мой пейринг
Chitose Senri x Zaizen Hikaru x Shiraishi Kuranosuke только мой пейринг


design art by ~egushi (love you, dear~)

free counters